en start met Internal Social Networks.
Vele ondernemingen zijn bezig met de introductie van enterprise social networks. Enthousiaste verkopers van Enterprise Social Network (hierna ESN) software hebben ondernemingen overtuigd dat de onderneming niet meer kan overleven zonder dit soort platformen.

Burning platforms worden gecreëerd door middelen van “schokkende” grafieken zoals de onderstaande grafiek. Deze laat zien dat de average company lifespan van de Standard & Poor index (500 grootste Amerikaanse bedrijven gemeten naar hun marktkapitalisatie zijn opgenomen in deze index) in iets meer dan 50 jaar tijd van ongeveer 60 naar 20 jaar gereduceerd zijn. sp-index-lifespan

Het tempo van veranderen moet dus drastisch omhoog en enterprise social networks is het wondermiddel. Hierdoor wordt de organisatie transparanter, gaan medewerkers kennis en ervaringen delen, wordt deze beter vastgelegd en gaat de medewerkerstevredenheid omhoog, althans in theorie. Om dit alles te faciliteren heb je als organisatie wel een enterprise social network oplossing nodig. Dus worden de Gartner’s en Forrester’s van deze wereld erbij gehaald om te kijken welke software kan helpen bij dit avontuur.
GartnerMQ 2013 ESN
Source: Gartner – September 2013 – Magic Quadrant for Social Software in the Workplace

De internationale kampioenen zoals bijvoorbeeld Microsoft/Yammer, Jive Software, IBM Connections, Salesforce Chatter staan naast de veel andere internationale en lokale ESN software leveranciers klaar om je een enterprise platform te verkopen.

En daar begint dus ook de ellende. Voor dat je het weet ben je, in plaats van te experimenteren met deze nieuwe technologie, bezig met een RFI/RFP proces begeleidt door jouw sourcing afdeling en begint ook de IT afdeling zich te mengen in dit keuze proces. De financiële afdeling gaat dan vragen wat eigenlijk de business case is van deze investering, of dit van het Internal communications budget gefinancierd gaat worden en zo niet, hoe dan de doorbelasting geregeld gaat worden.

Ondertussen leert de organisatie niks in de praktijk en wordt tijd en energie verspild aan vendor presentaties, requirements verzamelen, analyseren en prioriteren om daarna een pakket selectie proces af te fietsen om tot een keuze te komen en onderhandelingen over de prijs kunnen gaan starten. Na optimistische modellering van de business case kan dan eindelijk naar een doorlooptijd van 6 maanden begonnen worden met het project.

Het project wordt grootst opgetuigd, IT voorziet het graag van de “nodige” integraties met bijvoorbeeld het single sign on systeem en om de profielen te vullen met de basis HR data vanuit de HRM systemen en na de nodige/standaard over time, budget en minder functionaliteit gaat het live. De CEO heeft tijd vrij gemaakt, knipt het virtuele lint door en dan heeft de gehele onderneming toegang tot het ESN.

De eerste dagen zijn positief. Elke dag loggen er nieuwe collega’s in, vullen hun profielen en kijken rond op het ESN. Het top management post, onder begeleiding van corporate communications, trouw de eerste weken hun stukjes waarop zelfs enkele reactie binnen komen. En dan? Na de eerste weken enthousiasme neemt de groei af van de key metrics waarop tot nu toe werd gerapporteerd: Het aantal nieuwe members, Het aantal login’s per member per maand, het aantal posts per member per maand etc.

Er beginnen vragen te komen? Wat was nu eigenlijk het doel? Hebben we niet eigenlijk al een ESN, genaamd het corporate intranet? Wat heb ik als medewerker er nu aan in mijn dagelijkse praktijk? Hoe helpt het ons nu met het verhogen van de sales om alsnog het salesplan te halen, vraagt de commercieel directeur? En met de loop van de tijd verdwijnt alle energie uit het ESN en dreigt het zich te voegen bij de 80% social business projecten waarvan Gartner zegt dat deze niet de benefits zullen realiseren

Hoe kan het anders? Start met internal social networking

In een alternatieve aanpak wordt het enterprise niveau verlaten om op functioneel of zelfs afdelingsniveau te beginnen. Hierbij maken lijvige strategie rapporten plaats voor visual thinking over uw “connected” onderneming, grote ESN implementatie projecten ingeruild voor kleine pilots, het planningsdenken vervangen door snel leren om daarna grotere stappen te kunnen maken.

Een eerste stap is dus een goed beeld te ontwikkelen hoe uw invulling van de connected company concept er uit ziet? Hoe ziet uw bedrijfscultuur er uit, hoe is uw organisatie dan gestructureerd, waar vullen netwerken hiërarchieën aan als coördinatie mechanismen, waar hebt u beslissingsbevoegdheden neergelegd? Hoe vind samenwerken plaats tussen de verschillende afdelingen en zelfs over business units heen? etc etc.

Een tweede stap is te kijken wat uw organisatie nu intern doet op met betrekking op het gebruik van social netwerk technologieën? Zijn er al groepen medewerkers die vanuit een intrinsieke motivatie al bezig zijn met dit soort platformen? Wat gebruiken uw medewerkers voor document sharing, chatten, voip etc. Wie van uw medewerkers zijn actief op externe sociale media zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest en alle andere relevante social media netwerken?

Op basis hiervan kunt u met een multidisciplinaire groep medewerkers opportunities definiëren. Met een selectie hiervan gaat uw onderneming aan de slag gaat in een serie van kleine pilots. Cruciaal bij de selectie van de geïdentificeerde opportunities is dat er een snel realiseerbare verbetering in de dagdagelijkse manier van werken voor een groep medewerkers voor het grijpen ligt. Deze pilots worden zonder al te veel ruchtbaarheid gestart en hebben een beperkte scope, kleine doelgroep en doorlooptijd. Doelstellingen van de pilot zijn duurzaam gebruik van het ESN door de doelgroep omdat het hun werk makkelijker, beter, goedkoper of leuker maakt en intern ervaringen op te bouwen met de uitvoering van dit soort initiatieven.

Veelvuldig wordt aangegeven dat succesvolle ESN’s vaak om een cultuurverandering van een organisatie vragen. Ervaring vanuit de veranderkunde laten zien dat cultuurverandering weerbarstig is, veel mentale modellen ter discussie worden gesteld en dat dit vaak niet goed combineert met grootschaligheid. Dus denk groot, start klein, leer snel en breidt daarna bedrijfsbreed uit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.