Diensten

inspiratie-workshop

Inspiratie Workshop

Met de Inspiratie workshop wordt uw bedrijf in één dagdeel up to speed gebracht over wat internal social networking is, hoe u het kan gebruiken binnen uw afdelingen en bedrijfsbreed. Ook krijgt u inzicht in de valkuilen tijdens een internal social networking project en wat u kan doen om deze te kunnen omzeilen.

oppertunity-scan

Opportunity Scan

De opportunity Scan geeft snel inzicht waar binnen uw onderneming internal social networking toegevoegde waarde kan leveren. Vooraf worden uw business prioriteiten geïnventariseerd door het interviewen van interne stakeholders. Via een survey worden uw medewerkers gevraagd input te geven over welke opportunity’s zij zien. Op basis van deze input worden in een workshop de opportunity’s geselecteerd waar u mee aan de slag gaat in een serie van pilots.

diensten-foto-01

Internal Social Networking Pilot

Eén van internal social networking opportunities wordt geselecteerd ten behoeve van de eerste pilot. Voor deze pilot wordt een charter (één A4 pagina) opgesteld met daarin een beschrijving van de opportunity (ook wel use case genoemd), de scope van de pilot, de doelstellingen, business benefits, het team dat gaat deelnemen aan de pilot en tot slot de tijdslijnen. United Mindz helpt u team gefocust te blijven op de doelstellingen tijdens het maken van de planning voor de pilot en het managen van de uitvoering. In een afrondende bijeenkomst wordt gezamenlijk met u het succes van de pilot geëvalueerd en gekeken naar vervolgstappen

 

diensten-foto-01

Internal Social Networking Training

Het doel van internal social networking is dat kennis en ervaringen tussen uw medewerkers beter gedeeld worden en dat hun vermogen om samenwerken groter wordt. Het implementeren van technologie die dit mogelijk maakt is niet alleen voldoende. Ook uw management team zal delen en samenwerken moeten stimuleren en uw mensen zullen nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen. United Mindz helpt u uw trainingsbehoeften te identificeren, bestaande trainingen aan te passen aan uw context en deze trainingen te geven aan uw medewerkers.

diensten-foto-01

Executive Mentoring Programma

Wat heeft uw onderneming nu aan internal social networking? Gedurende minimaal zes weken wordt u 1 uur per week meegenomen in de externe trends & ontwikkelingen, welke kansen en bedreigingen daaruit voort komen. Ook worden u handvaten aangereikt over hoe u dit vertaalt naar de praktijk in uitvoerbare projecten. De inhoud van dit executive mentoring programma wordt op maat gemaakt voor iedere executive en houdt rekening met de industrie specifieke context van uw onderneming.